0

Nouze ve věku hojnosti

NEW YORK – Po celém světě sílí protesty proti prudce rostoucím cenám potravin a paliv. Chudým lidem – a dokonce i příslušníkům středních vrstev – dělá stále větší potíže vyjít s příjmem, neboť globální ekonomika vstupuje do fáze zpomalení. Politici chtějí na legitimní obavy svých voličů reagovat, ale nevědí, co si počít.

Ve Spojených státech zvolili Hillary Clintonová i John McCain snadnou cestu a podpořili dočasné zrušení spotřební daně na benzin, přinejmenším během léta. Pouze Barack Obama zůstal stát za svým a odmítl tento návrh, který by pouze zvýšil poptávku po benzinu – a tím vyrušil vliv tohoto daňového škrtu.

Pokud se však Clintonová i McCain mýlili, co by se mělo udělat? Nelze přece jednoduše ignorovat nářky těch, kdo trpí. V USA se ještě reálné příjmy střední vrstvy nevyšplhaly zpět ani na úroveň dosaženou před poslední recesí v roce 1991.

Když byl George Bush zvolen, tvrdil, že všechny neduhy ekonomiky vyléčí daňové škrty pro bohaté. Výhody plynoucí z růstu živeného daňovými škrty prý nakonec pocítí všichni – tato politika se stala v Evropě i jinde módou, avšak selhala. Daňové škrty měly stimulovat úspory, avšak úspory amerických domácností se zřítily k nule. Škrty měly stimulovat zaměstnanost, ale zapojení pracovní síly je nižší než v 90. letech. A z růstu, který se přece jen dostavil, měla prospěch jen hrstka nejbohatších.