0

Jak zachránit celosvětové stavy ryb

Je těžké nebýt v otázce budoucnosti celosvětové rybí populace pesimistou. Globální úlovky mořských ryb, které se po druhé světové válce rychle zvysovaly, zaznamenaly koncem osmdesátých let stagnaci a od té doby se neustále snižují. Tento pokles se přitom bude jen obtížně zastavovat.

Rapidní snižování stavů mořských ryb je nevyhnutelným důsledkem stále důmyslnějsích průmyslových technologií, které drancují rybí populaci na základě stoupající poptávky. Ta se zvysuje v důsledku rostoucího počtu obyvatel na zeměkouli a rostoucích příjmů. V rozvinutých zemích byl pokles stavů ryb až dosud maskován nabídkou mořských produktů, jež dříve nebyly dostupné, například masa z průmyslově chovaných lososů, a také mohutným dovozem ryb z rozvojových zemí.

Nadměrný rybolov vsak přerostl ve vážný problém také v rozvojových zemích. Rybářské společnosti z celého světa proto musí v dohledné budoucnosti přistoupit na některé bolestné změny. Zřetelnou známkou problémů je přitom jev zvaný ,,vychytávání potravní sítě`` - stále rostoucí tendence lovit ryby a měkkýse ze samotného dna mořského potravního řetězce, mnohdy i kořisti větsích ryb, které byly cílem rybolovu dříve.

Tento trend poskytuje málo kvalitní náhražky za vysoce kvalitní ryby, na něž jsme byli kdysi zvyklí, a neúprosně nás v budoucnu dovede až k chytání planktonu, zejména medúz. Ano, medúzy, které kdysi představovaly specialitu konzumovanou v oblasti východní Asie, se dnes loví rovněž v Atlantském oceánu a vyvážejí se napříč světadíly.