7

Jak zachránit Světovou banku

OXFORD – Světová banka v tichosti upadá do bezvýznamnosti, neboť její klíčoví platící klienti stále více vyhledávají jiné věřitele. Má-li banka přežít, bude její vedení muset zjednodušit procesy schvalování úvěrů a naplno využít jedinečná aktiva, která ji odlišují od konkurentů.

Banka kdysi bezpečně vydělávala tolik, aby byla soběstačná. Dnes se rychle stává „dávkařem“. Na její úvěry poskytované chudým zemím pravidelně přispívají vlády bohatých států, avšak tyto příspěvky se pravidelně nezvýší a některé mohou být ukončeny, jakmile dárci přeorientují své rozpočty určené na pomoc ve prospěch programů na podporu uprchlíků.

Problém netkví v tom, že by rozvíjející se ekonomiky necítily touhu si půjčovat; naopak zoufale potřebují prostředky na infrastrukturu a další investice. Problém je v tom, že banka zpracovává půjčky příliš pomalu, takže je pro řadu svých potenciálních klientů ve stále větší míře poslední volbou.

Zatímco komerčnímu věřiteli může příprava a vyplacení půjčky trvat tři měsíce, Světové bance to zabere déle než dva roky. A její snaha tento proces urychlit, která započala v roce 2013, snížila průměrnou dobu vyřízení pouze mírně, z 28 na 25,2 měsíce, přičemž v některých regionech (které dohromady představují třetinu objemu úvěrů poskytnutých bankou) se čekací doba dokonce zvýšila.