0

Jak ušetřit svět, který nešetří

VÅ¡ude na světě k nejžhavějším ekonomickým otázkám patří sociální zabezpečení a zdravotní péče, a to kvůli vzrůstajícímu indexu závislosti , tedy poměru starších lidí vůči mladším, hospodářsky činným pracujícím. Podle Population Resource Center se tento poměr do roku 2050 ve vyspělejších zemích zdvojnásobí a v méně rozvinutých regionech ztrojnásobí. S ohledem na takový nárůst počtu starších lidí v nadcházejících desetiletích budou vlády tvrdě nuceny vybrat víc peněz na úhradu jejich potřeb, a tedy zdanit mladé.

To není nic nového. Ale o to právě jde: navzdory obrovské pozornosti, jíž se hrozící krizi starověkosti v současnosti dostává, míra úspor domácností ve větÅ¡ině bohatých zemí klesá.

Proč lidé víc nespoří s ohledem na svou budoucí penzi? Proč ve skutečnosti dělají opak a Å¡etří méně ?

Podle nedávné studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se míra úspor domácností mezi lety 1984 a 2001 snížila v Austrálii, Belgii, Finsku, Itálii, Japonsku, Kanadě, Koreji, Novém Zélandu, Portugalsku, Rakousku, Spojených státech, Å panělsku a Velké Británii. V některých zemích byl pokles dramatický: v USA se ve zmíněném období roční míra úspor domácností – vyjádřená jako podíl k čistému příjmu – propadla z 10,6 na 1,6 procent.