0

Dětský krůček Saúdské Arábie k demokracii

Volby v Iráku a volba prezidenta Palestinské samosprávy, plánované na tento měsíc, sice možná figurují v novinových titulcích po celém světě, ale kromě nich probíhá také další potenciálně dalekosáhlý hlasovací proces, byť mnohem méně sledovaný: registrace ke komunálním volbám v Saúdské Arábii, plánovaným na polovinu února. Vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie je srdcem některých nejsilnějších islamistických proudů, může mít toto její úsilí – bude-li úspěšné a stane se předzvěstí dalších potřebných změn – ještě hlubší dopad než volby v Iráku a v Palestině.

Očekává se, že o 1 700 křesel v 178 místních radách svede boj přibližně 40 000 Saúdů. Nadšení je zřejmé a v plném proudu je již i velmi živá předvolební kampaň. Členové saúdské královské rodiny se tohoto závodu neúčastní, neboť se již nyní těší rozhodující politické moci. Vycítili však vzrušení veřejnosti a dali si záležet, aby se nechali místními i mezinárodními sdělovacími prostředky vyfotografovat při registraci k vydání voličských průkazů.

Podle měřítek západních, ale i mladých demokracií ve třetím světě jsou komunální volby v Saúdské Arábii mimořádně skromnou záležitostí. V saúdském kontextu však představují skutečný průlom.

Saúdská Arábie je totiž zemí, v níž jsou panovníci i poddaní stejně arcikonzervativní a již dvě staletí lpí na puritánské wahhábistické doktríně islámu. V průběhu posledních padesáti let se opakované pokusy reformně orientovaných složek otevřít saúdskoarabskou společnost a politické zřízení setkávaly s neúspěchem. Poslední demokratické trendy z celého světa však dnes dorazily i k břehům tohoto středověkého pouštního království a nedají se nadále ignorovat.