Een gezond leven begint bij een gezonde moeder

ISLAMABAD – Vorige maand hield Green Templeton College (GTC) van de Universiteit van Oxford zijn jaarlijkse Emerging Markets Symposium in Egrove Park. Dit jaar was het thema “Gezondheid en Voeding van Moeder en Kind”. De laatste dia bij de openingstoespraak, die werd verzorgd door GTC-fellow Stephen Kennedy, was een cartoon van twee jonge deelnemers die zich opmaakten voor de start van een race: de een was sterk en gezond, de ander uitgemergeld, geketend, ziek en ondervoed. De boodschap was helder: niet iedereen begint zijn leven met dezelfde kansen op succes.

Dit is uiteraard geen baanbrekend inzicht. De invloed van factoren als armoede, de woonomstandigheden, het alfabetisme van de moeder en het wel of niet aanwezig zijn van sanitaire voorzieningen op de gezondheidstoestand van kinderen – en, op hun beurt, op hun sociaal-economische prestaties – is goed gedocumenteerd. Het probleem is dat deze factoren zich niet lenen voor geïsoleerde gezondheidszorgingrepen. Maar bij een andere, minder algemeen besproken factor – de voeding van moeders – zou dat misschien wél kunnen.

Sinds Hippocrates hebben mensen bediscussieerd hoe “natuur” en “opvoeding” met elkaar samenwerken om de ontwikkeling van een persoon vorm te geven. Zelfs in oude beschavingen werd een toereikende voeding van de moeder beschouwd als cruciaal voor het overleven en de welvaart van toekomstige generaties. Maar armoede en onwetendheid kunnen zelfs de beste bedoelingen ondermijnen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/rTItE2Z/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.