4

De vier ‘C’s’ van innovatie

PARIJS – Het wordt inmiddels breed geaccepteerd dat innovatie een voorwaarde is voor duurzame economische groei. Of de veranderingen nou zeer ontwrichtend zijn, of slechts zorgen voor periodieke verbeteringen van producten, services, of business modellen, de resultaten stimuleren de productiviteit van een economie op de lange termijn. En innovatie is niet alleen nodig voor ontwikkelde economieën, maar ook voor de opkomende markten die verminderde inkomsten ontvangen door het simpelweg overnemen van de beste toepassingen van de ontwikkelde economieën.

Clayton Christensen van de Harvard Business School heeft drie vormen van innovatie geïdentificeerd die bedrijven (en uiteindelijk economieën) sterker maken. Bedrijven kunnen periodieke veranderingen aan bestaande producten maken en hiermee competitiever worden in een bestaand marktsegment. Ze kunnen nieuwe producten introduceren zoals Sony’s iconische Walkman of Apple’s iPhone, die nieuwe marktsegmenten creëren. Of ze kunnen een product ontwikkelen, zoals elektriciteit, de auto, of een internet zoekmachine, dat zo ontwrichtend is dat het een gehele sector, of manier van zakendoen, achterhaald maakt.

De uitdaging voor overheden is om manieren te bedenken om bedrijven of individuen aan te moedigen om zich meer met dit soort innovatie bezig te houden om de economische groei te ondersteunen. Veel van de research op dit gebied, beïnvloed door het werk van Micheal Porter van Harvard, wordt gedomineerd door de ‘cluster studies’ die zich normaal concentreren op het verbeteren van de productiviteit in opkomende economieën en op regio’s binnen ontwikkelde economieën. Als resultaat hiervan is de focus van beleidsmakers de laatste twee decennia verschoven van het proberen te begrijpen van de z.g. Aziatische Tijgers naar het reproduceren van de succesvolle clusters van Silicon Valley, Bostons Route 128, Taiwans Hsinchu Park, Zuid-Korea’s Daedeok Science Town en Israëls Silicon Wadi.

Zulke clusters echter hebben vaak eigenschappen die elders niet makkelijk gekopieerd kunnen worden. De verworvenheden van Silicon Valley zijn waarschijnlijk een resultaat van een unieke culturele erfenis eerder dan van overheidsbeleid (ook al heeft de overheid indirect een aantal van de meest succesvolle start-ups gesteund). Op dezelfde manier is de vroege strategische overheidsinterventie (inclusief planning, subsidies en staatseigendom) die de innovatie geleide groeimodellen in Israël, Zuid-Korea en Taiwan gesteund heeft gewoonweg niet beschikbaar in veel landen.

Gelukkig is er een derde benadering, duidelijk te zien in de talloze innovatieve successen in Europa, Azië, het Midden-Oosten en elders die noch staatssteun hadden noch voortkwamen uit een unieke creatieve zakencultuur. Kijk bijvoorbeeld naar het op internet gebaseerde telecombedrijf Skype uit Estland, Rovio’s Angry Birds computerspel uit Finland, het TomTom navigatie systeem ontwikkeld in Nederland, Navigon, nog een navigatiesysteem en Soundcloud, een muziek download service, beiden uit Duitsland, Maktoob, een Arabische internetprovider en Rubicon een ontluikend educatief animatiebedrijf, beiden opgericht in Jordanië en Infosys en Wipro, twee van de vele succesvolle technologie ondernemingen uit India.

In het bestuderen van deze en andere gevallen heeft het ‘Innovation and Policy Initiative’ van ‘INSEAD’ vier factoren (de vier C’s) geïdentificeerd die technologische innovatie en ondernemerschap ondersteunen: Cost, Convenience, Caliber en Creative destruction (kosten, gemak, niveau en creatieve destructie red.). Het succes ligt in de bekwaamheid van firma’s om deze factoren te combineren ofwel in één land of verspreid over verschillende markten.

Bijvoorbeeld: Niklas Zennström en Janus Friis verlieten respectievelijk hun landen Zweden en Denemarken voor het goedkope en talentvolle Estland om Skype op te richten. Op deze manier werd het creatief-destructieve denken van de twee Scandinaviërs gecombineerd met het goedkope en ondernemingsvriendelijke milieu van Estland.

De Zweedse oprichters van Soundcloud, Alexander Ljung en Eric Wahlforrs, besloten dat ze beter af waren in het relatief goedkope Berlijn, in het hart van de underground muziek scene van Europa. Op dezelfde manier waren Samih Toukan en Hussam Khoury die Maktoob bedachten (nu in het bezit van Yahoo) in staat om het betrekkelijke voordeel van Jordaniës creatieve talent en lage kosten te combineren met de kwaliteit en het gemak van de infrastructuur en zakennetwerken in Dubai.

Soms zijn de overweldigende voordelen van een of meer factoren beslissend. Het niveau van de Finse infrastructuur, beroepsbevolking en binnenlandse netwerken gaf de doorslag bij de twijfels van de Finse oprichters van Rovio over de hoge kosten in het land en de onhandige locatie, dus ze besloten hun nieuwe bedrijf in hun thuisland op te zetten.

Maar innovatieve start-ups die opereren in een mobiele, geglobaliseerde wereld zullen steeds meer ondervinden dat ze de beperkingen van de ene locatie kunnen omzeilen door het verschuiven van een aantal of alle van hun activa of operaties naar een andere. De uitdaging voor overheden is om de minder mobiele factoren van innovatie te verbeteren (n.l. Cost, Caliber en Convenience) om kapitaalstromen en de meest creatieve burgers aan te trekken, te behouden een aan te moedigen.

Vertaling Melle Trap