Jak zajistit růst v Asii

SOUL – Rozvíjející se asijské ekonomiky by měly být pyšné na svou hospodářskou odolnost. Přestože globální ekonomiku sužuje chabý růst, setrvale vysoká nezaměstnanost a silná dluhová zátěž, rozvíjející se a rozvojové ekonomiky v regionu rostly v letech 2000-2010 průměrným tempem 6,8% ročně, čímž zvýšily globální produkci a podpořily úsilí o zotavení.

Úspěch regionu stojí na dynamickém růstu v Číně a Indii, které v přepočtu podle parity kupní síly představují téměř 60% celkového HDP kontinentu. Změny hospodářské politiky a strukturální reformy, které nastaly po asijské finanční krizi v letech 1997-1998, navíc v uplynulém desetiletí podstatně snížily náchylnost tohoto regionu k finančním šokům.

Asie však nemůže podlehnout sebeuspokojení: finanční soustavy zůstávají křehké, ekonomiky jsou zatížené vysokými fiskálními deficity i deficity běžného účtu a celkově je Asie i nadále příliš závislá na severoamerických a evropských vývozních trzích, což zvyšuje její zranitelnost vůči vnějším šokům.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/3uAbiWB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.