0

Ukrajinská cesta Ruska do budoucnosti

MOSKVA – Rusko a Západ se opět vzájemně vzdalují. Magnetické přitahování a odpuzování mezi nimi trvá už stovky let. Ba historici napočítali 25 takových cyklů od doby vlády cara Ivana III.

V minulosti však prudké protizápadní obraty Ruska opadávaly, obvykle jednoduše z nezbytí, jakmile se vztahy propadly až na dno. Tentokrát to neplatí. Právě naopak, zhoršování vztahu si v současnosti vytvořilo vlastní dynamiku.

To má čtyři důvody. Zaprvé, „prohra“ studené války a spolu s ní ztráta postavení impéria a supervelmoci vyvolala v kolektivní mentalitě ruské politické třídy dosud nevyřešenou krizi. Ruští předáci stále považují Západ za fantomového nepřítele, na odpor proti němuž byly oživeny všechny tradiční mýty ruské zahraniční politiky.

Zadruhé, na konci druhého prezidentského období Vladimíra Putina už byly modernizační sny Ruska v troskách. Modernizace se jednoduše ukázala jako další přerozdělování majetku ve prospěch těch nahoře, zejména těch, kdo pocházeli z petrohradské radnice a Federální služby bezpečnosti (FSB). Obrázek Západu jako nepřítele se stal jedinou ideologickou omluvou Putinova modelu korporativního státu.