Pomýlená britská úsporná opatření

LONDÝN – Bylo rozhodnutí britské vlády zavést po globální finanční krizi úsporná opatření přece jen správnou politikou? Ano, tvrdí ekonom Kenneth Rogoff v jednom velmi diskutovaném nedávném komentáři. Rogoff konstatuje, že ačkoliv si vláda při zpětném ohlédnutí měla půjčit více, v té době hrozilo reálné nebezpečí, že se Británie vydá řeckou cestou. Ministr financí George Osborne podle tohoto názoru nakonec vyšel z celé záležitosti jako hrdina globálních financí.

Aby ukázal, že hrozba odlivu kapitálu skutečně existovala, demonstruje Rogoff na historických případech, že úvěrová bilance Velké Británie zdaleka není důvěryhodná. Přitom se zmiňuje o roku 1932, kdy Británie nebyla schopna splatit Spojeným státům svůj dluh z první světové války, dále o dluzích nahromaděných po druhé světové válce a také o „pravidelné závislosti [Británie] na sanacích Mezinárodního měnového fondu od poloviny 50. do poloviny 70. let“.

Rogoffova analýza ovšem postrádá kontext, ve kterém byly tyto údajné prohřešky spáchány. Platební neschopnost z roku 1932, kdy Británie nebyla s to splatit Spojeným státům dluhy z první světové války, zůstává největší kaňkou na britské dluhové historii, avšak klíčovou roli zde hrají vnější okolnosti. Z velké války vyšel svět s horou dluhů, které vítězné mocnosti dlužily sobě navzájem (USA byly jediným čistým věřitelem) a které poražení dlužili vítězům. John Maynard Keynes tehdy přesně předpověděl, že všechny tyto dluhy skončí vyhlášením platební neschopnosti.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/yo5NDHc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.