gunter1_GettyImages_chart GettyImages

De risicoʼs en kansen van onderhands schuldpapier

NEW YORK – In een wereldeconomie die in toenemende mate door krediet wordt gevoed, is de markt voor onderhands schuldpapier (particuliere leningen) een nieuwe grens geworden voor beleggers die op zoek zijn naar rendement. De nauwe bilaterale relaties die kenmerkend zijn voor deze markt, bieden unieke kansen voor zowel kredietnemers als -gevers. Maar de groeiende groep beleggers en de brede verspreiding van onderhandse leningen over diverse kredietplatforms maken het moeilijk om het risiconiveau in te schatten en – belangrijker nog – uit te maken wie het schuldpapier in laatste instantie in handen heeft.

De wereldwijde markt voor onderhands schuldpapier – met name directe leningen – is de afgelopen tien jaar vertienvoudigd. Begin dit jaar bezaten fondsen die zich voornamelijk bezighouden met directe leningen een vermogen van 412 miljard dollar – inclusief bijna 150 miljard dollar aan reserves voor verdere beleggingen, volgens financiële gegevensverstrekker Preqin. Deze snelle expansie in onderhands schuldpapier (dat naast genoemde directe leningen ook special situations, distressed debt, en mezzanine debt omvat) zal waarschijnlijk aanhouden. Het feit dat onderhands schuldpapier de afgelopen tien jaar gestaag heeft gepresteerd en aantrekkelijke rendementen heeft opgeleverd – met kredietspreads die doorgaans groter zijn dan die voor breed gesyndiceerde leningen – heeft begrijpelijkerwijs institutionele beleggers met een vastrentende allocatie (zoals verzekeraars, pensioenfondsen, endowments en staatsfondsen) aangetrokken.

Maar onderhands schuldpapier is nog steeds een weinig bekende financiële sector, met minder transparantie en liquiditeit dan de markten voor speculative grade-obligaties en gesyndiceerde leningen. En betrouwbare gegevens blijven relatief schaars. Een uitbreiding van de beleggersbasis kan leiden tot verhoogde risicoʼs als dit leidt tot hogere volatiliteit. Niettemin zorgt de aantrekkingskracht van onderhandse leningen op zowel kredietverstrekkers als kredietnemers ervoor dat deze relatief obscure markt in de schijnwerpers is komen te staan.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/ciIXh1jnl