Jak napravit reformu

Většina ekonomů se dnes shoduje v názoru, že klíčem k prosperitě je kvalita institucí. Bohatými zeměmi jsou místa, kde se investoři cítí bezpečně v otázce vlastnických práv, kde existuje vláda zákona, kde jde soukromá iniciativa ruku v ruce se sociálními cíli, kde mají monetární a fiskální politika pevné kořeny, rizika jsou tlumena prostřednictvím sociálního pojištění a občané se těší občanským svobodám a politickému zastoupení. Chudými zeměmi jsou pak místa, kde tyto instituty chybějí nebo jsou špatně vyvinuté.

Porovnejme Rusko a Čínu. V Rusku požívá investor v zásadě plné ochrany režimu soukromých vlastnických práv, kterou vymáhá nezávislé soudnictví. V Číně žádná podobná ochrana neexistuje, protože zdejší právo až donedávna soukromé vlastnictví neuznávalo a soudní systém zde není nezávislý.

Od poloviny až do konce devadesátých let však investoři soustavně dávali Číně v otázce vlády zákona vyšší známky než Rusku. Skutečnost, že se investoři očividně cítili v Číně chráněni lépe než v Rusku, zřejmě nepřekvapí nikoho, kdo sledoval vývoj ruského právního systému v posledním desetiletí. Důležitou okolností je zde rozdíl mezi pravidly a jejich vnímáním.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/3eU6KSi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.