0

Které z asijských století?

NEW YORK – Z předpovědí, že jedenadvacátému století bude dominovat Asie, už se stalo klišé. Je to bezpečná prognóza, jelikož v Asii už dnes žije téměř 60 % světové populace a připadá na ni zhruba 25 % celosvětového hospodářského výstupu. Asie je též regionem, kde na sebe vzájemně působí některé z nejvlivnějších zemí přítomného století – mimo jiné Čína, Indie, Japonsko, Rusko, Jižní Korea, Indonésie a Spojené státy.

Jenže poukazování na narůstající význam Asie nám neříká nic o jejím charakteru. Mohou nadejít dvě velice odlišná asijská století a to, které se stane skutečností, bude mít hluboké důsledky pro národy i vlády v regionu – jakož i pro celý svět.

Jednou cestou budoucnosti je poměrně dobře známá Asie: region, jehož ekonomiky se nadále těší slušným úrovním růstu a daří se jim předcházet vzájemným konfliktům.

Druhá cesta budoucnosti může být sotva odlišnější: Asie zjitřených napětí, zvyšujících se armádních rozpočtů a slabšího hospodářského růstu. Taková pnutí by se mohla přelít a brzdit obchod, cestovní ruch a investice, zejména dojde-li ke střetům mezi znepřátelenými vzdušnými či námořními silami působícími v těsné blízkosti sporných vod či území. Další oblastí, kde by se soupeření mohlo vymknout kontrole, je kyberprostor.