Úpadek vzestupné sociální mobility

NEW YORK – Téměř všude jsou ve vzduchu obavy z ekonomické nerovnosti. Potíže nedělá nerovnost mezi zeměmi, která ve skutečnosti v posledních desetiletích klesá, velkou měrou díky vyšším tempům růstu a vyšší délce dožití v mnoha rozvíjejících se zemích (zejména v Číně a Indii). Pozornost se dnes upírá spíš na nerovnost uvnitř zemí, občas nazývanou příjmovou disparitou.

Jedna příčina tkví v tom, že problém nerovnosti skutečně existuje – a na mnoha místech se zhoršuje. V posledních desetiletích se bohatství a příjmy koncentrovaly na vrcholu, u takzvaného 1 %, zatímco reálné příjmy a životní úrovně chudých a střední třídy v mnoha vyspělých zemích stagnují nebo klesají.

To platilo už před propuknutím globální finanční krize v roce 2008, ale krize a její důsledky (včetně vleklých vysokých hladin nezaměstnanosti) situaci ještě zhoršily. A navzdory několika pozoruhodným výjimkám v severní Evropě a částech Latinské Ameriky postihuje vzestup nerovnosti jak vyspělé, tak rozvíjející se země.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ssskBhM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.