3

Skvělá izolace?

LONDÝN – Členství v Evropské unii připoutalo ekonomiku Velké Británie k mrtvole. Nákladný úřední šiml uvázal Británii k hromadě skomírajících ekonomik s nulovými vyhlídkami na růst. Britským exportérům je v důsledku toho upírán přístup na rychle rostoucí trhy Commonwealthu a rozvojového světa.

Takový je v kostce pohled britských euroskeptiků, který v posledních několika letech charakterizovaných evropskou „krizí ve zpomaleném záběru“ získal značnou sílu. Fakta však říkají něco úplně jiného.

Nová studie Centra pro evropskou reformu (CER) si klade otázku: Jakou skutečnou hodnotu má pro Velkou Británii účast na jednotném trhu? Standardní odpověď zní, že úzká integrace se zbytkem Evropy umožňuje přístup na více než pětisetmilionový trh a vnáší do britské ekonomiky zdravé dávky konkurence a investic, čímž napomáhá ke zvyšování její produktivity.

CER však dovedlo tuto analýzu ještě o mnoho dále, když měří britský obchod se zeměmi uvnitř a vně EU a výsledky koriguje o ekonomickou velikost a další faktory ovlivňující obchod, například vzdálenost od trhů. Na tomto základě lze stanovit, zda je britský obchod s ostatními zeměmi EU vzhledem k velikosti a poloze jejich ekonomik vyšší nebo nižší než očekávaný.