watkins26_EVA HAMBACHAFP via Getty Images_spring meetings imf EVA HAMBACH/AFP via Getty Images

Kan de internationale gemeenschap nog grote dingen doen?

LONDEN – Toen de Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau bijna tachtig jaar geleden de conferentie van Bretton Woods opende, herinnerde hij de afgevaardigden eraan dat het falen van de internationale samenwerking had geleid tot de Grote Depressie, sociale verdeeldheid en uiteindelijk oorlog. ʻWelvaart is, net als vrede, ondeelbaar,ʼ concludeerde hij, ʻwe kunnen het ons niet veroorloven dat het slechts hier of daar over de fortuinlijken wordt verspreid … Armoede, waar dan ook, is een bedreiging voor ons allen.ʼ

Die boodschap spreekt door de decennia heen. We staan opnieuw voor wereldwijde uitdagingen die alleen door internationale samenwerking kunnen worden aangepakt. Grote delen van de ontwikkelingslanden zijn uitgesloten van de welvaart in de wereld. De extreme armoede neemt toe. Zwaarbevochten verworvenheden op het gebied van gezondheid, onderwijs en voeding worden bedreigd. De nu al schrijnende economische ongelijkheid tussen en binnen landen wordt groter. De kans om een klimaatramp af te wenden staat op het punt definitief voorbij te gaan. En toch wordt de multilaterale samenwerking verlamd door zelfgenoegzaamheid, kleingeestige rivaliteiten en naar binnen gericht nationalisme.

De voorjaarsvergaderingen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank van dit jaar boden de kans om de financiële middelen te mobiliseren die nodig zijn om te voorkomen dat de vooruitgang op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGʼs) van 2030 volledig wordt teruggedraaid. In plaats daarvan arriveerden de westerse regeringen en de G20 zonder gezamenlijke agenda, brachten ze een week door met het uitwisselen van gemeenplaatsen, en lieten ze een reeks vage en onsamenhangende verklaringen aan de wereld na.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/SSjPs3Xnl