14

De mythe van de specialisatie

CAMBRIDGE – Sommige ideeën zijn intuïtief. Andere klinken zo voor de hand liggend nadat ze zijn uitgesproken dat het moeilijk is om hun waarheid te ontkennen. Ze zijn krachtig omdat ze veel niet voor de hand liggende implicaties hebben. Ze bieden een andere manier van denken bij het kijken naar de wereld en de beslissing hoe er mee om te gaan.

Een dergelijk idee is de notie dat steden, regio’s en landen zich zouden moeten specialiseren. Omdat ze niet goed kunnen zijn in alles, moeten ze zich concentreren op waar ze het best in zijn, in hun relatieve voordeel althans. Ze zouden een aantal dingen heel goed moeten maken en ze moeten ruilen voor andere goederen die elders beter gemaakt worden om zo de voordelen van handel te exploiteren.

Maar terwijl sommige ideeën intuïtief zijn of voor de hand liggend, kunnen ze ook verkeerd en gevaarlijk zijn. Zoals vaak het geval is, is het niet hetgene dat je niet weet, maar hetgene dat je foutief denkt dat je weet, dat je beschadigt. En het idee dat steden en landen zich an sich specialiseren en zich daarom zouden moeten specialiseren is een van die zeer verkeerde en gevaarlijke ideeën.

Als een idee tegelijkertijd intuïtief waar is maar in feite onwaar, is dit vaak omdat het waar is op één vlak, maar niet het vlak waar het op wordt toegepast. Ja, mensen specialiseren zich en dat moeten ze ook doen. Iedereen heeft er voordeel bij als iedere van ons goed wordt in verschillende dingen en onze kennis met anderen uitwisselt. Het is bijvoorbeeld niet efficiënt als een tandarts en een advocaat dezelfde persoon zijn.