15

Kijk zoals het brein naar de economie

CAMBRIDGE – In zijn baanbrekende boek On Intelligence, stelde Jeff Hawkins een alternatief paradigma voor hoe het menselijk brein werkt. In zijn optiek is het brein geen Turingmachine die symbolen manipuleert op basis van een reeks regels, wat het model is waarop computers en kunstmatige intelligentie zijn gebaseerd. In plaats daarvan is het brein een gigantisch hiërarchisch geheugen dat constant opslaat wat het waarneemt en voorspelt wat het volgende is dat komen gaat.

De hersenen maken voorspellingen door het vinden van overeenkomsten tussen patronen in recente zintuigelijke input en eerdere ervaringen die zijn opgeslagen in zijn enorme geheugen. Ze koppelen geluidsfragmenten in een zee van lawaai met een bekend liedje, of het gezicht van een vermomd persoon met het gezicht van je kind. Het idee staat gelijk aan de ‘autocomplete’ functie in, bijvoorbeeld, het zoekveld van Google; er wordt constant geraden wat je als volgende zal intoetsen gebaseerd op wat je al ingetypt hebt.

Om de hiërarchie in dit mechanisme te zien moet je bedenken dat door het waarnemen van slechts een aantal letters je het woord kan voorspellen; door het kijken naar een paar woorden kan je voorspellen wat de zin betekent, of zelfs de paragraaf. Je zal op dit moment in alle waarschijnlijkheid proberen te voorspellen waar ik heen wil met dit hele artikel. De hiërarchie zorgt ervoor dat je betekenis begrijpt, of de input je hersenen nou binnenkwam door lezen of luisteren. Het brein is dus een inductieve machine die de toekomst voorspelt op basis van het op vele verschillende niveaus vinden van overeenkomsten tussen het heden en verleden.

Hawkins’ alternatieve model van hoe het brein werk heeft belangrijke implicaties op vele gebieden, waaronder het gebied waar ik de meeste denktijd aan besteed: economische ontwikkelingsstrategie.