Ekonomika tichých znalostí

CAMBRIDGE – Téměř všechny bohaté země jsou bohaté, protože zužitkovávají technický pokrok. Většinu pracovních sil přemístily ze zemědělství do měst, kde lze snadněji sdílet znalosti. Rodiny mají méně dětí a soustředěněji je vzdělávají, čímž napomáhají dalšímu technickému pokroku.

Chudé země musí projít podobnou proměnou, aby zbohatly: snížit zaměstnanost v zemědělství, mít méně potomků a ty děti, které mají, udržet déle ve škole. Pokud tak učiní, dveře k prosperitě se otevřou. A neděje se to už?

Srovnejme si například Brazílii roku 2010 s Velkou Británií v roce 1960. Brazílie byla roku 2010 z 84,3 % urbanizovaná, tamní míra porodnosti dosahovala 1,8 porodů na jednu ženu, příslušníci pracovních sil měli za sebou v průměru 7,2 roku ve škole a absolventi vysokých škol tvořili 5,2 % potenciálních pracujících. To jsou lepší společenské ukazatele, než jaké měla v roce 1960 Británie. Ta byla tehdy ze 78,4 % urbanizovaná, její míra porodnosti byla 2,7, pracovní síla strávila ve škole průměrně šest let a vysokoškoláci tvořili necelá 2 % potenciálních pracujících.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ImHaUAM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.