0

Oživení Kvartetu

Po sestavení palestinské vlády národní jednoty mezi Fatahem a Hamásem a po summitu Arabské ligy, který oživil mírový plán krále Abdalláha z roku 2002, je načase, aby začal vyvíjet činnost takzvaný Kvartet pro Střední východ, sestávající z Evropské unie, Ruska, Organizace spojených národů a Spojených států. Kvartet už od roku 2000 dřímá, neboť každý mírový proces vyžaduje jednání mezi znesvářenými stranami.

Namísto toho byl region svědkem politiky jednostranných kroků. Některá opatření – izraelské jednostranné stažení z Libanonu v roce 2000 a z pásma Gazy v roce 2005 nebo rok trvající příměří ze strany Hamásu – lze považovat za konstruktivní. Ať už jsou však jejich cíle jakkoli pozitivní, tyto kroky byly učiněny bez porady s druhou stranou, čímž utvrdily dojem, že partner neexistuje.

V létě 2006, na konci libanonské války a po obnovení izraelské okupace pásma Gazy, už byl nezdar unilateralismu jasný. Dnes víme, že riziko oživení násilného konfliktu na Středním východě může omezit jedině politický proces, jenž zohlední legitimní národní zájmy každé ze stran.

K opětovnému zahájení takového procesu je nutné udělat čtyři kroky. První krok, oživení Kvartetu, už byl učiněn. Kvartet zůstává nejvhodnějším formátem, neboť spojuje evropské ideje a nasazení s legitimitou OSN a vůdcovstvím USA. Zavazuje Rusko a zahrnuje dostatečně nízký počet účastníků, aby bylo možné se v případě potřeby rychle rozhodovat.