Zahajme rozhovory o Kypru nanovo

LONDÝN – Od roku 2004, kdy kyperští Řekové odmítli plán Organizace spojených národů na znovusjednocení Kypru, zesílilo nepřátelství mezi řeckou většinou a Turky na severu ostrova. Kyperští Turci se uchýlili do náruče Turecka a pokusili se získat větší mezinárodní uznání. Kyperští Řekové zase využívají členství v Evropské unii jako zbraně, pomocí níž maří ambice Turecka vstoupit do EU a blokují snahy o posílení obchodu mezi unií a severem ostrova.

EU nemůže Kypr nechat smažit se ve vlastní šťávě, v neposlední řadě proto, že se ostrov coby členský stát projevuje jako „nepříjemný spolubydlící“. V květnu 2004 vstoupil do EU celý Kypr, avšak acquis communautaire – právní řád EU – se vztahuje pouze na oblasti pod přímou vládní kontrolou, takže v částech spravovaných kyperskými Turky je jeho platnost pozastavena. Turecká vláda se nerozumně dostala s EU do konfliktu ohledně svého plánu rozšířit celní unii tak, aby zahrnovala všechny nové členské státy včetně Kypru. EU se zase nepodařilo zcela naplnit závazky pomoci kyperským Turkům a obchodu s nimi.

Možná ze všeho nejznepokojivější je skutečnost, že bude-li pat kolem Kypru pokračovat, mohl by zmařit šance Turecka na vstup do EU, neboť nesmlouvavost kyperských Řeků dává argumenty dalším členským zemím, které si Turecko v unii nepřejí. Zároveň by to mohlo zhatit obnovení přátelských vztahů mezi Řeckem a Tureckem, a to navzdory nadějím vyvolaným nedávnou návštěvou řeckého premiéra Kostase Karamanlise v Turecku – první za téměř půl století.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/LMnH7LW/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.