Zahajme rozhovory o Kypru nanovo

LONDÝN – Od roku 2004, kdy kyperští Řekové odmítli plán Organizace spojených národů na znovusjednocení Kypru, zesílilo nepřátelství mezi řeckou většinou a Turky na severu ostrova. Kyperští Turci se uchýlili do náruče Turecka a pokusili se získat větší mezinárodní uznání. Kyperští Řekové zase využívají členství v Evropské unii jako zbraně, pomocí níž maří ambice Turecka vstoupit do EU a blokují snahy o posílení obchodu mezi unií a severem ostrova.

EU nemůže Kypr nechat smažit se ve vlastní šťávě, v neposlední řadě proto, že se ostrov coby členský stát projevuje jako „nepříjemný spolubydlící“. V květnu 2004 vstoupil do EU celý Kypr, avšak acquis communautaire – právní řád EU – se vztahuje pouze na oblasti pod přímou vládní kontrolou, takže v částech spravovaných kyperskými Turky je jeho platnost pozastavena. Turecká vláda se nerozumně dostala s EU do konfliktu ohledně svého plánu rozšířit celní unii tak, aby zahrnovala všechny nové členské státy včetně Kypru. EU se zase nepodařilo zcela naplnit závazky pomoci kyperským Turkům a obchodu s nimi.

Možná ze všeho nejznepokojivější je skutečnost, že bude-li pat kolem Kypru pokračovat, mohl by zmařit šance Turecka na vstup do EU, neboť nesmlouvavost kyperských Řeků dává argumenty dalším členským zemím, které si Turecko v unii nepřejí. Zároveň by to mohlo zhatit obnovení přátelských vztahů mezi Řeckem a Tureckem, a to navzdory nadějím vyvolaným nedávnou návštěvou řeckého premiéra Kostase Karamanlise v Turecku – první za téměř půl století.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/LMnH7LW/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.