obama cabinet Mark Wilson/Getty Images

Když se zamlží zrcátko do minulosti

CAMBRIDGE – George Soros je vynikající člověk. Svou finanční prozíravost doložil výsledky. Zároveň platí, že pro změnu světa k lepšímu ve druhé polovině dvacátého století udělal víc než kterýkoli jiný filantrop či dobročinná instituce.

Bohužel na události roku 2008 a několik rozhovorů, které jsme tehdy vedli, si vzpomíná chybně. Jeho analýza politických možností, které před vládou USA stály v 2009, navíc zdaleka nedosahuje u něj obvyklé míry promyšlenosti. Jistěže bylo možné se s finanční krizí roku 2008 a jejími bezprostředními dopady vypořádat lépe; lékaři na frontě nikdy neodvedou dokonalou práci. Pro obvinění vlády, v níž jsem působil, z pošetilé neobratnosti, jež vznesli Johnson a Soros, však neexistuje ani prima facie argument.

Čtenáři jejich výkladu by mohli chtít zvážit následující body.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/RtM3PRWcs