0

Odolná Indie

DILLÍ – V�době, kdy se nejrozvinutější ekonomiky světa svíjejí pod démonem, pro kterého se již vžil název Velká recese, Indie na počátku letošního roku bilancovala a vydala revidovaný odhad růstu HDP pro fiskální rok 2008-2009. Její projekce činí zdravých 7,1%.

Je ohromující, že dokonce ani uprostřed všeho zmaru a temna zaplavujícího světové trhy nepanují v�Indii obavy z�recese. Dokonce i pesimisté hovoří pouze o nižším kladném růstu.

Pro ekonomiku, která po celá léta dosahovala „hinduistického tempa růstu“, jak se posměšně říkalo plahočivému vzestupu kolem 3% ročně, zatímco velká část ostatní Asie pádila vpřed, je to docela obrat. Po získání nezávislosti v�roce 1947 trpěla Indie více než čtyřicet let nacionalistickou ekonomikou, která kladla rovnítko mezi politickou nezávislostí a hospodářskou soběstačností, a odsoudila tak zemi k�byrokratickému protekcionismu a stagnaci.

Od roku 1991 však Indie liberalizuje ekonomiku a těží z�globalizace. Její technicky zdatní průkopníci informačních technologií, softwaroví inženýři i operátoři call-center zajistili zemi hospodářský úspěch.