Barrie Maguire

Odolná Indie

DILLÍ – V�době, kdy se nejrozvinutější ekonomiky světa svíjejí pod démonem, pro kterého se již vžil název Velká recese, Indie na počátku letošního roku bilancovala a vydala revidovaný odhad růstu HDP pro fiskální rok 2008-2009. Její projekce činí zdravých 7,1%.

Je ohromující, že dokonce ani uprostřed všeho zmaru a temna zaplavujícího světové trhy nepanují v�Indii obavy z�recese. Dokonce i pesimisté hovoří pouze o nižším kladném růstu.

Pro ekonomiku, která po celá léta dosahovala „hinduistického tempa růstu“, jak se posměšně říkalo plahočivému vzestupu kolem 3% ročně, zatímco velká část ostatní Asie pádila vpřed, je to docela obrat. Po získání nezávislosti v�roce 1947 trpěla Indie více než čtyřicet let nacionalistickou ekonomikou, která kladla rovnítko mezi politickou nezávislostí a hospodářskou soběstačností, a odsoudila tak zemi k�byrokratickému protekcionismu a stagnaci.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/i7P6l75/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.