0

Reforma rezerv

NEW YORK – Čína i Komise Organizace spojených národů pro reformy mezinárodního měnového a finančního systému volají po novém systému globálních rezerv. Tato otázka by měla být hlavním bodem jednání příští schůzky Mezinárodního měnového a finančního výboru MMF.

Základní myšlenka je docela prostá: mezinárodní měnový systém nelze dlouhodobě budovat na jediné národní měně, jak už před půlstoletím tvrdil belgicko-americký ekonom Robert Triffin. Uznání tohoto zásadního problému bylo důvodem, proč MMF v 60. letech zavedl zvláštní práva čerpání (SDR).

Dolarový standard, s nímž svět od počátku 70. let žije, má tři zásadní vady. Za prvé stejně jako všechny systémy, které mu předcházely, klade zátěž vyrovnání nikoliv na země přebytkové, nýbrž na země deficitní. Hlavní výjimku představují Spojené státy, jež díky statutu rezervní měny dokázaly až dosud financovat vlastní deficit vydáváním dolarových pasiv, které má v držení zbytek světa.

Za druhé je tento systém nestabilní, poněvadž hodnota hlavní rezervní měny je v něm závislá na americké makroekonomické politice a rozmarech americké platební bilance a s ní spojených domácích deficitů. Od zrušení parity zlata a dolaru v roce 1971 zažívá svět stále výraznější cykly hodnoty dolaru a amerického běžného účtu. Dolar ztratil to, co by mělo mít každé rezervní aktivum: stabilní hodnotu. Guvernér čínské centrální banky nedávno tuto základní skutečnost zdůraznil.