Jak obrodit evropské finanční trhy

FRANKFURT – Navzdory značnému pokroku v integraci finančních trhů Evropské unie zůstávají v klíčových oblastech bariéry: v maloobchodních službách, bankovních fúzích a akvizicích či daňové harmonizaci, abychom jmenovali jen namátkou. Dokončení jednotného finančního trhu by povzbudilo hospodářský růst a prosperitu ve všech členských státech. Dále by rozšířilo spotřebitelskou volbu, otevřelo řadu nových investičních příležitostí, posílilo bankovní sektor EU a proměnilo Evropu v centrum finančního novátorství.

Jak bude jednotný evropský finanční trh v budoucnu vypadat? Zaprvé, uvnitř EU je třeba srovnat hřiště. Zadruhé, musí se rozšířit konsolidace evropského bankovního sektoru, přičemž je nezbytné odstranit všechny ochranářské bariéry a jiné překážky znesnadňující fúze a akvizice. Zatřetí, evropský trh by se měl plně integrovat do globální sítě finančních center, zejména těch, které jsou ve Spojených státech a v Asii.

Akční plán finančních služeb EU, započatý v roce 1999 a uskutečňovaný po etapách, se zaměřil hlavně na trhy cenných papírů. Posloužil jako vzpruha soutěživosti a novátorství u profesionálních obchodníků a pobídl zejména institucionální aktéry na trhu, aby obchodovali přes hranice EU. Díky tomu bylo dosaženo značného pokroku v sektoru „velkoobchodu“ s cennými papíry. Maloobchodní zákazníci však byli do velké míry přehlíženi.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ILk75Jq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.