8

Limity německé zaslíbené země

MNICHOV – Běženci snažící se uniknout chudobě a válce proudí do Evropy po statisících. Stále jsou většinou vítáni, avšak kapacita přijímacích center se rychle plní na maximum. Ve snaze zastavit proud běženců balkánskou trasou zavedlo Maďarsko hraniční kontroly – a Německo, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Nizozemsko a Polsko ho záhy následovaly.

Německo je pro běžence nejpreferovanějším cílem. Polovina všech dosavadních letošních žádostí o azyl v Evropské unii byla podána právě v Německu, ačkoliv v této zemi žije jen 16% populace EU. Jen do září přijalo Německo zhruba 400 000 nebo i více žádostí, přičemž se očekává, že dramatické zvýšení migračních toků od léta a před zavedením hraničních kontrol zvýší počet uchazečů o azyl v letošním roce na 800 000.

I pravidelná imigrace do Německa by navíc mohla stejně jako v roce 2014 dosáhnout hranice 400 000 osob. Dohromady by pak čistá imigrace představovala 1,5% z celkového počtu obyvatel – podle historických i mezinárodních měřítek je to extrémně vysoký podíl.

Důvodem, proč migranti silně preferují Německo, je skutečnost, že tato země má spolu se Švédskem nejliberálnější azylový systém v Evropě a na ubytování nově příchozích osob vynakládá mimořádně vysoké částky. Na úhradu nákladů na ubytování uprchlíků dostávají obce 1000 až 1200 eur na osobu měsíčně. A hodnota dávek, které imigranti v Německu pobírají, se rovná několikanásobku jejich mezd v domovské zemi (pokud se jim tam vůbec podařilo sehnat práci).