Syrian refugee and her baby. World Bank Photo Collection/Flickr

Agonie a exodus

BRUSEL – Tragický exodus lidí z válkou zmítané Sýrie a okolních zemí je těžkou zkouškou pro uvážlivost a sympatie světa. Od roku 2011 uprchly ze Sýrie zhruba čtyři miliony lidí, přičemž z milionů dalších osob se stali vnitřní uprchlíci. Drtivá většina těch, kteří odešli ze Sýrie, dnes přebývá v sousedních státech – v Jordánsku, Libanonu a Turecku. S postupující krizí však statisíce uprchlíků míří i do Evropy, přičemž většina z nich volí extrémně nebezpečnou trasu po moři.

Vzhledem k povaze a rozsahu tohoto exodu se všechny předchozí právní a politické předpoklady o migraci náhle jeví jako překonané. V minulosti byl hlavní motiv migrace ekonomický. Debata vyvolaná ekonomickou migrací se přitom vedla mezi liberály, kteří zastávali princip volného pohybu pracovní síly, a lidmi, kteří požadovali omezení přeshraničního pohybu v zájmu ochrany pracovních míst, kultury nebo i politické soudržnosti.

Jak se svět plnil národními státy a prázdná místa se plnila lidmi, zvítězily restrikce nad volným pohybem. Po první světové válce se rozšířila kontrola přistěhovalectví. Všechny země formulovaly populační politiku.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/KTy26kwcs