Syrian doctor Nazeer Al-Khatib/Getty Images

Uprchličtí lékaři pro zdraví uprchlíků

TORONTO – Syrští uprchlíci jsou často zobrazováni jako nevítaný příliv do komunit zemí, kam přesidlují, zejména s ohledem na zdravotní péči. Nicméně u těch, kdo prchají z občanské války v Sýrii, je ignorace jejich utrpení zastíněna pouze realitou jejich potřeb – a rozdílností jejich expertízy. Ačkoliv sebou uprchlíci přináší rozsáhlé zdravotní problémy, nesou sebou také roky zkušeností v lékařských profesích, které – pokud se dobře využijí – mohou být požehnáním pro komunity, které uprchlíky přijímají, nemluvě o dalších uprchlících.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Jedna z největších výzev pro uprchlíky kdekoliv je najít lékaře. V mnoha hostitelských zemích je neadekvátní zacházení důsledkem xenofobie, jazykových bariér či nedostatečné zásoba lékařského personálu. To platí zejména pro Syřany, kteří jsou roztroušení po Blízkém východě, Severní Africe, Evropě a Severní Americe.

Mnoho uprchlíků Sýrie má však vysoké vzdělání. V momentě, kdy se usadí na místech daleko od nemocnic a klinik, kde kdysi pracovali, chtějí syrští lékaři zkrátka zpět do práce. Není na čase, aby do ní šli?

Ve Spojeném království se již pracuje na tom, aby to šlo. Národní zdravotní služba a Britská lékařská asociace začali s přeškolováním lékařů z řad uprchlíků včetně mnoha ze Sýrie a Afghánistánu, aby tak doplnili stavy vyčerpaných klinik v UK. Prostřednictvím kurzů angličtiny, postgraduálního studia a odborné registrace se programy v Londýně, Lincolnshire, a Skotsku snaží reintegrovat uprchlické lékaře zpět do lékařské profese. Těmto snahám by se mělo tleskat.

Přeškolování uprchlických lékařů není jen morálním úkolem; má to také praktický smysl. Vysídlení lékaři jsou lépe schopní řešit neduhy pacientů-uprchlíků. Uprchličtí lékaři mohou také pomoci zajistit, že příliv nových pacientů nezahltí systém zdravotní péče v hostitelské zemi. A vytrénování uprchlického lékaře je levnější a rychlejší než vzdělání studenta medicíny. Se zhruba  600 uprchlickými lékaři v Británii je studna nevyužitého talentu hluboká.

Pacienti z řad uprchlíků navíc těží z toho, že je léčí lékaři, kteří rozumí jejich okolnostem, včetně enormního stresu, který vysídlení způsobuje. Tlumočníci mohou pomoci, ale nejsou v krizových podmínkách vždy k dispozici. Lékaři, kteří uprchlíkům rozumí po emoční a kulturní stránce, jsou lépe vybaveni k tomu dopřát pacientům úlevu.  

Británie není v rozpoznávání potenciálu uprchlických lékařů sama. V Turecku obdrželi syrští lékaři a sestry školení, které jim pomůže seznámit se s tureckým systémem zdravotní péče. Cílem je umožnit kvalifikovaným profesionálům ze Sýrie pracovat s uprchlickými pacienty a zmírnit tak jazykové a logistické bariéry na efektivní, dostupnou a důstojnou péči.

Jiné země však tak dopředu nemyslí. Kupříkladu v Libanonu a Jordánsku, kde v současnosti žije více než 1,6 milionu registrovaných syrských uprchlíků, byly snahy umožnit syrským lékařům starat se o uprchlické pacienty kriminalizovány. Lékaři, kteří tento zákon ignorují, čelí zatčení a možné deportaci. Dokonce i Kanada, země, která obecně vítá rozdílnost a cení si lidských práv, je pozadu v cestě k inovativnímu přístupu k uprchlickému zdraví. Syrští lékaři čelí v Kanadě “mnoha, mnoha letům” přeškolování a často mají potíže vysoké náklady této recertifikace ufinancovat.

Uprostřed tohoto odporu by zdraví uprchlíků mělo být viděno nejen jako soubor logistických a operativních výzev, ale také jako ve své podstatě politický proces. Je třeba řešit dvě dimenze tohoto tématu, pokud se chceme pořádně starat o uprchlické pacienty a uprchličtí lékaři mají být správně využiti.

Pro začátek, uprchličtí lékaři mohou mít problémy s akceptováním jejich lokálními kolegy, a to díky politické předpojatosti. Rozpoznání potenciálního lokálního odporu k integračním programům pro uprchlické lékaře je klíčové pro vytvoření proaktivní politiky, která zaručuje úspěch.

Uprchličtí lékaři musí být navíc školeni k řešení různorodosti lékařských potřeb, které budou potřebovat ve svých adoptivních domovech. V mnoha zemích, odkud uprchlíci pocházejí, zůstávají zdravotní otázky leseb, gayů, bisexuálů, transgender a intersex (LGBTI) tabu, dokonce i u zdravotnického personálu. Pro uprchlické lékaře přecházejících do zemí, kde jsou zdravotní práva LGBTI uznávána, by integrační curricula měla zahrnovat školení na téma LGBTI zdraví, zejména práva výjimečně zranitelných LGBTI uprchlíků. Zlepšení zdravotní péče pro komunitu  LGBTI uprchlíků by mohlo sloužit jako základ pro otevřenější společnost.

Uprchlická krize, která zachvátila Sýrii, je pouze jednou vlnkou v přílivové vlně globálního vysídlení. Na celém světě je zhruba 22,5 milionu lidí oficiálně registrováno jako uprchlíci a téměř 66 milionů bylo donuceno opustit své domovy. Je nepravděpodobné, že by tato čísla měla v nejbližší době klesnout, když z domovů tlačí ještě větší množství lidí kalamity způsobené klimatickou změnou a lidskými či přírodními katastrofami.

Každý z těchto budoucích uprchlíků bude potřebovat dříve nebo později přístup ke zdravotním profesionálům trénovaným v uprchlickém zdraví, rozmanitosti a inkluzi. Podpora uprchlických doktorů k tomu, aby se stali součástí řešení, pomůže překonat zakořeněná dogmata proti uprchlické rozmanitosti a sociálním identitám. Stejně tak důležité bude, že to bude představovat zásadní krok vpřed pro zajištění inkluzivnějšího zdraví uprchlíků.

http://prosyn.org/lbLq4OT/cs;

Handpicked to read next