0

Jak reformovat OSN

OSN se ocitá v závažné, dlouhodobé krizi. Tato krize nepoleví, dokud nebudou osvětleny její příčiny a organizace neprojde reformou. Avsak reformu ztěžuje nová forma politické korektnosti.

Jednou ze zásadních příčin krize OSN je změna mezinárodní situace po zániku Sovětského svazu a síření toho, co já označuji za ,,nekompetentní státy``. Mnohé země, které získaly samostatnost v důsledku národně osvobozeneckých hnutí v době od 40. do 90. let, prokázaly neschopnost vytvořit na svém území podmínky pro normální život. Ve věku globalizace čím dál bezmocněji zaostávají za vyspělými zeměmi.

Navíc jsou mnohé tyto režimy prostě neúspěsné a v dohledné budoucnosti se buď zhroutí, nebo dramaticky promění. To se nevyhnutelně projeví jako zdroj dlouhodobé politické a vojenské nestability ve velkých částech Afriky, Středního východu, Střední a jižní Asie a dále v mnoha bývalých sovětských republikách.

Vzestup nekompetentních států s sebou přinásí ohromné potíže: síření zbraní hromadného ničení, terorismus, náboženské a etnické sváry, boje o přírodní bohatství, migrační vlny, obchod s drogami a poskozování životního prostředí.