Jak reformovat OSN

OSN se ocitá v závažné, dlouhodobé krizi. Tato krize nepoleví, dokud nebudou osvětleny její příčiny a organizace neprojde reformou. Avsak reformu ztěžuje nová forma politické korektnosti.

Jednou ze zásadních příčin krize OSN je změna mezinárodní situace po zániku Sovětského svazu a síření toho, co já označuji za ,,nekompetentní státy``. Mnohé země, které získaly samostatnost v důsledku národně osvobozeneckých hnutí v době od 40. do 90. let, prokázaly neschopnost vytvořit na svém území podmínky pro normální život. Ve věku globalizace čím dál bezmocněji zaostávají za vyspělými zeměmi.

Navíc jsou mnohé tyto režimy prostě neúspěsné a v dohledné budoucnosti se buď zhroutí, nebo dramaticky promění. To se nevyhnutelně projeví jako zdroj dlouhodobé politické a vojenské nestability ve velkých částech Afriky, Středního východu, Střední a jižní Asie a dále v mnoha bývalých sovětských republikách.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/C1GXjED/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.