tanks in Turkey Anadolu Agency | Getty Images

Hervorming van de Arabische veiligheidsstaat

WASHINGTON, DC – Door de hele Arabische wereld leert de ervaring dat wanneer het aankomt op hervormingen op gebied van veiligheid een technocratische aanpak niet toereikend is. Simpel gezegd kan een technocratische focus op het verbeteren van vaardigheden en operationele capaciteit in absentie van een beter bestuur van de veiligheidsdiensten makkelijk ondergraven worden door anti-hervormingsgezinde coalities, resulterend in de voortzetting van regressieve gedragspatronen.

Dit geldt in het bijzonder voor gepolariseerde politieke en sociale milieus – waarvan de meest duidelijke gevallen momenteel Egypte, Irak, Libië, en Jemen zijn, om van Bahrein en Syrië nog maar niet te spreken. Maar zelfs in landen waar er enige mate van politiek pluralisme bestaat en er geen burgeroproer of binnenlands gewapend conflict is – zoals in Libanon en Tunesië, en potentieel de Palestijnse autoriteit en Algerije – kunnen stapsgewijze benaderingen slechts gedeeltelijk succes behalen. Het creëren van geheel gemoderniseerde en aansprakelijke veiligheidsdiensten vereist meer dan technocratisch gesleutel.

Ondanks formele juridische kaders weerhouden barrières tegen effectieve controles het monitoren van geldstromen naar en binnen de politie en interne veiligheidsdiensten. Bovendien zijn zulke instituten vaak in staat om officiële anti-corruptie training te absorberen en toch weer tot de orde van de dag over te gaan.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/uQZ12jP/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.