0

Jak reformovat ochranu zaměstnanosti

Na trhu práce možná neexistuje kontroverznější nástroj, než je regulace ochrany zaměstnanosti - spletitá sada zákonů a procedur, která stanovuje, jakým způsobem mohou firmy najímat a propouštět zaměstnance.

Firmy si stěžují nejen na přímé náklady, ale i na složitost a nejistotu, kterou taková regulace vyvolává. Argumentují přitom tím, že regulační omezení jim ztěžují adaptaci na změny v technologiích a poptávce po produktech, což snižuje jejich efektivitu, zvyšuje náklady a v důsledku toho zhoršuje tvorbu pracovních míst.

Zaměstnanci na druhé straně kladou důraz na problémy spojené s nezaměstnaností a argumentují tím, že firmy by měly brát tyto problémy v potaz, když uvažují o uzavření závodu nebo o propuštění zaměstnance.

Vlády evropských zemí opatrně manévrují mezi tlakem firem na snížení ochrany zaměstnanosti a tlakem zaměstnanců na její udržení, přičemž současně usilují o politicky přijatelné reformy. Ve většině států tyto reformy zahrnují zvětšení rozsahu smluv na dobu určitou.