A 4-day-old newborn baby, who has been placed among empty baby beds Sean Gallup/Getty Images

Jak zachránit ženy a novorozence během porodu

BOSTON – Trýznivé story tenisové hvězdy Sereny Williamsové o život ohrožujících komplikacích po porodu její dcery nám připomíná, že porod je teoreticky smrtelný pro jakoukoliv ženu či novorozence. Williamsová prodělala plicní embolii – krvavou sraženinu v plicích. Obdržela život zachraňující péči, kterou potřebovala. Miliony žen po světě však tuto možnost nemají.

Každoročně zemře 5,6 milionu žen a novorozenců během těhotenství, porodu nebo během prvních měsíců života. Péče o nízké kvalitě zejména během 48 hodin okolo porodu je jedním z hlavních faktorů způsobujících porodní komplikace a smrt. Tato úmrtí otřásají rodinami i komunitami. A, aby se tragédie znásobila, dá se jim téměř zcela předejít. Devadesát devět procent úmrtí matek a 80% úmrtí novorozenců jde se správnou péčí zabránit.

Víme, co zabíjí ženy a novorozence v době kolem porodu. Největší zabijáci žen jsou krvácení, sepse, komplikovaný porod a eklampsie. Pro novorozence jsou hlavní rizika asfyxie (obtíže s dýcháním), předčasnost a infekce. Jak zhodnotit, léčit a předcházet těmto příčinám úmrtí, je známo po desetiletí. V mnoha případech dělají rozdíl i jednoduché kroky jako je mytí rukou, zahřívaní dítěte metodou kůže na kůži, nebo léčba vysokého krevního tlaku.

Globálně se porod posunul z domova do zdravotnických zařízení, kde mohl vyškolený lékař poskytnout bezpečnější péči. Což by mělo znamenat lepší péči a lepší výsledky. V mnoha místech však podpora žen, aby rodily ve zdravotnických zařízeních namísto domova, nevedla ke snížení úmrtnosti. Na příliš mnoha místech nejsou zařízení schopna poskytnout ani tu základní péči – jako je monitoring tlaku krve u rodící ženy – a ženy tu čelí nedostatku soukromí, nehygienickým podmínkám či dokonce zneužívání personálem.

Je jasné, že pokrok ve snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti a nemocnosti vyžaduje zlepšení a posílení schopností a kvality péče v zařízeních primární péče, která zajišťují porodní služby. Ale jak?

Během posledních tří let jsme vedli jednu z celosvětově největších mateřsko-novorozeneckých zdravotních studií v indickém státě Uttar Pradesh, abychom zjistili, jestli jsme schopni snížit úmrtnost za pomoci zlepšení kvality péče v předních zařízeních. Tato zařízení, kde rodila většina místních žen, všechna v průměru zajišťovala 3-4 porody denně, z nichž většinu prováděly zdravotní sestry. V průměru jsme zjistili, že řádná umytí rukou bylo splněno pouze v 1% porodů a pouze 25% žen obdrželo vhodnou medikaci k prevenci krvácení po porodu. Celkově chybělo 11 z 18 základních porodních pravidel.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Ke zlepšení výkonnosti a výsledků jsme personál netrestali ani nevyhazovali. Problémy většinou pramenily z nedostatku organizace a koordinace k ujištění, že má personál zásoby, trénink a dohled, který potřebuje. Žádná metoda se neukázala jako ta co by činila rozdíl ve velkém měřítku. Měli jsme ale teorii, že by mohlo pomoci koučování týmů k implementaci klíčových praktik. Vyškolili jsme skupinu sester a lékařů aby naučili porodní asistentky a manažery praktikovat životně důležité základy, které jsou zakotvené v Safe Childbirth Checklist od Světové zdravotnické organizace: správné zásoby a kroky na prevenci infekce, identifikaci a léčbu krevního tlaku k prevenci eklampsie a vhodnou medikaci k zabránění krvácení.

Výsledek byl významný pokrok, ale stále ne dostatečný. Potvrdili jsme výrazné zlepšení v péči. Zdravotní asistentky, které zvládaly pouze sedm z 18 známých život zachraňujících kroků během porodu nyní zvládaly 13. Ukázali jsme, že je možné výrazně zlepšit kvalitu péče v nízkorozpočtovém prostředí. Důkazy však ukázaly, že potřebujeme ještě více, abychom dosáhli snížení úmrtnosti ve velkém měřítku.

Snaha může být obtížná a znechucující. Efektivní zdravotnické systémy musí být schopné uzavřít téměř všechny mezery v péči, včetně mezer v zásobách a vybavení, základních schopnostech a možnostech a komunikaci a spojeních na zdravotní zařízení vyšší úrovně pro nemocné matky a děti. Vztahy mezi klinickými lídry a frontovými poskytovateli a mezi poskytovateli a rodinami, kterým slouží, musí být uctivé a podporující. Neexistují zkratky. Je to pravda všude ve světě, ať již na Floridě, kde rodila Williamsová, nebo v Uttar Pradesh, kde jsme vedli intervenci BetterBirth.

Jak se na tento standard dostaneme? Myslíme si, že odpověď se nebude příliš lišit od toho, o co jsme se snažili. Musíme zavést mechanismy k identifikaci mezery v každém zařízení a učit vedoucí pracovníky a personál, jak tyto mezery uzavřít. Jak jsme ale zjistili, zatímco náš základní checklist předložil cíle ke zlepšení a nástroj pro organizování a upomínaní lidí o klíčových krocích, více bylo zapotřebí v urychlení změny, včetně finančních zdrojů, politické vůle a oddanosti lídrů, poskytovatelů a společnosti co vyžaduje pokrok.

Jsme blíže než kdy jindy k uzavření mezer, které odpovídají za většinu mateřské a novorozenecké mortality. Víme, že komplikace mohou u porodu nastat všude. Dobrou zprávou je, že víme, co je třeba udělat pro bezpečnější porod. Aby se zlepšilo zdraví a blahobyt matek a jejich novorozenců, musíme tuto znalost převést do reality v každém zařízení na světě.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/7vXGinj/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.