Očištění Organizace spojených národů

Pro úředníka Organizace spojených národů je diskuse o reformě mezinárodní soustavy v zásadě totéž jako pro Angličana rozhovor o počasí: jde o jádro každodenní konverzace, ale vždy se zdá, že skutečná změna je za horizontem. Ve středu se v New Yorku shromáždí 166 hlav států a vlád na summitu, o němž doufáme, že posune reformní proces o významný krok vpřed.

Velvyslanci teď v New Yorku pracují dnem i nocí na tom, aby vycizelovali podrobnosti současných reformních návrhů. Avšak ať už se jim zdaří dohodnout se na čemkoli, coby dlouholetý úředník OSN si uvědomuji, jak velmi se již OSN změnila od doby, kdy jsem před 27 lety nastoupil.

Kdybych svým nadřízeným tehdy pověděl, že OSN jednou bude dozírat na volby ve svrchovaných státech, ba dokonce je pořádat, že bude provádět dotěrné inspekce zaměřené na zbraně hromadného ničení, uvalovat komplexní sankce na celý dovozní a vývozní obchod členského státu nebo zřizovat mezinárodní trestní tribunály a nutit vlády k vydávání jejich občanů, kteří jsou pak souzeni cizinci podle mezinárodního práva, byli by mi řekli, že vůbec nerozumím podstatě OSN.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/WdNzSS5cs