Očištění Organizace spojených národů

Pro úředníka Organizace spojených národů je diskuse o reformě mezinárodní soustavy v zásadě totéž jako pro Angličana rozhovor o počasí: jde o jádro každodenní konverzace, ale vždy se zdá, že skutečná změna je za horizontem. Ve středu se v New Yorku shromáždí 166 hlav států a vlád na summitu, o němž doufáme, že posune reformní proces o významný krok vpřed.

Velvyslanci teď v New Yorku pracují dnem i nocí na tom, aby vycizelovali podrobnosti současných reformních návrhů. Avšak ať už se jim zdaří dohodnout se na čemkoli, coby dlouholetý úředník OSN si uvědomuji, jak velmi se již OSN změnila od doby, kdy jsem před 27 lety nastoupil.

Kdybych svým nadřízeným tehdy pověděl, že OSN jednou bude dozírat na volby ve svrchovaných státech, ba dokonce je pořádat, že bude provádět dotěrné inspekce zaměřené na zbraně hromadného ničení, uvalovat komplexní sankce na celý dovozní a vývozní obchod členského státu nebo zřizovat mezinárodní trestní tribunály a nutit vlády k vydávání jejich občanů, kteří jsou pak souzeni cizinci podle mezinárodního práva, byli by mi řekli, že vůbec nerozumím podstatě OSN.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/WdNzSS5/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.