0

Jak propojit Rudé moře

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY – Rudé moře hraje už tisíce let stěžejní roli pro globální obchod. V dobách faraonů tvořilo srdce světového obchodu s kořením. Také dnes je klíčovou globální tepnou uspokojující západní poptávku po palivech a umožňující dopravu zboží mezi Evropou a prosperujícími asijskými trhy. Každý rok projde přes oblast Rudého moře více než 10% světového obchodu, a až Egypt zdvojnásobí kapacitu Suezského průplavu, toto číslo se bezpochyby ještě zvýší.

Přesto většina z tohoto moderního bohatství vytvořeného obchodem až na pár výjimek rychle odpluje dál a nezanechá za sebou prakticky žádnou stopu. Není důvod, proč by tomu tak mělo být i nadále. Regionální snaha o usnadnění obchodu a vybudování infrastruktury má potenciál učinit ze zemí kolem Rudého moře cílové destinace pro globální investice a mezinárodní obchod.

Oblast Rudého moře tvořená 20 zeměmi, které tuto oblast využívají jako hlavní obchodní koridor, je největším, nejrychleji rostoucím a nejméně využitým rozvíjejícím se trhem na světě. Organizace spojených národů očekává, že se počet obyvatel v tomto regionu zvýší během příštích 35 let na více než dvojnásobek – z dnešních 620 milionů na 1,3 miliardy. Tento populační růst půjde ruku v ruce s jedním z nejrychlejších temp urbanizace na světě. Výsledkem bude prosperující střední třída, která se podle odhadů Brookingsova institutu do roku 2050 rozroste z dnešních 136 milionů na 343 milionů osob.

Podle současných prognóz se HDP regionu ve stejném období ztrojnásobí z 1,8 bilionu na 6,1 bilionu dolarů, zatímco obchod vzroste pětinásobně, z 881 miliard na 4,7 bilionu dolarů.