Red Sea and boat

Jak propojit Rudé moře

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY – Rudé moře hraje už tisíce let stěžejní roli pro globální obchod. V dobách faraonů tvořilo srdce světového obchodu s kořením. Také dnes je klíčovou globální tepnou uspokojující západní poptávku po palivech a umožňující dopravu zboží mezi Evropou a prosperujícími asijskými trhy. Každý rok projde přes oblast Rudého moře více než 10% světového obchodu, a až Egypt zdvojnásobí kapacitu Suezského průplavu, toto číslo se bezpochyby ještě zvýší.

Přesto většina z tohoto moderního bohatství vytvořeného obchodem až na pár výjimek rychle odpluje dál a nezanechá za sebou prakticky žádnou stopu. Není důvod, proč by tomu tak mělo být i nadále. Regionální snaha o usnadnění obchodu a vybudování infrastruktury má potenciál učinit ze zemí kolem Rudého moře cílové destinace pro globální investice a mezinárodní obchod.

Oblast Rudého moře tvořená 20 zeměmi, které tuto oblast využívají jako hlavní obchodní koridor, je největším, nejrychleji rostoucím a nejméně využitým rozvíjejícím se trhem na světě. Organizace spojených národů očekává, že se počet obyvatel v tomto regionu zvýší během příštích 35 let na více než dvojnásobek – z dnešních 620 milionů na 1,3 miliardy. Tento populační růst půjde ruku v ruce s jedním z nejrychlejších temp urbanizace na světě. Výsledkem bude prosperující střední třída, která se podle odhadů Brookingsova institutu do roku 2050 rozroste z dnešních 136 milionů na 343 milionů osob.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/SYGmgt9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.