Red Sea and boat

Jak propojit Rudé moře

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY – Rudé moře hraje už tisíce let stěžejní roli pro globální obchod. V dobách faraonů tvořilo srdce světového obchodu s kořením. Také dnes je klíčovou globální tepnou uspokojující západní poptávku po palivech a umožňující dopravu zboží mezi Evropou a prosperujícími asijskými trhy. Každý rok projde přes oblast Rudého moře více než 10% světového obchodu, a až Egypt zdvojnásobí kapacitu Suezského průplavu, toto číslo se bezpochyby ještě zvýší.

Přesto většina z tohoto moderního bohatství vytvořeného obchodem až na pár výjimek rychle odpluje dál a nezanechá za sebou prakticky žádnou stopu. Není důvod, proč by tomu tak mělo být i nadále. Regionální snaha o usnadnění obchodu a vybudování infrastruktury má potenciál učinit ze zemí kolem Rudého moře cílové destinace pro globální investice a mezinárodní obchod.

Oblast Rudého moře tvořená 20 zeměmi, které tuto oblast využívají jako hlavní obchodní koridor, je největším, nejrychleji rostoucím a nejméně využitým rozvíjejícím se trhem na světě. Organizace spojených národů očekává, že se počet obyvatel v tomto regionu zvýší během příštích 35 let na více než dvojnásobek – z dnešních 620 milionů na 1,3 miliardy. Tento populační růst půjde ruku v ruce s jedním z nejrychlejších temp urbanizace na světě. Výsledkem bude prosperující střední třída, která se podle odhadů Brookingsova institutu do roku 2050 rozroste z dnešních 136 milionů na 343 milionů osob.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/SYGmgt9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.