9

Zotavení a rovnost

NEW YORK – Globální hospodářská krize zjitřuje stávající lidskou krizi. Před rokem 2008 existovaly široce rozšířené nerovnosti: hýřivý životní styl části lidstva, zatímco polovina dětí na planetě žila za méně než dva dolary denně, trpěla podvýživou a omezeným přístupem ke zdravotnictví, školství, pitné vodě a adekvátnímu přístřeší. Když propukla krize, miliony lidí čelily zhoršujícím se životním podmínkám.

Třebaže dnes se globální pozornost soustřeďuje na těžkosti Evropy, hospodářská krize nadále postihuje celý svět zničujícími sociálními důsledky. Analýza nejnovějších mezinárodních dat v nové knize Divize politiky a praxe UNICEF, A Recovery for All (Zotavení pro všechny) s podtitulem Přehodnocení socioekonomických politik pro děti a chudé domácnosti, dokládá, že velkou část světové populace ohrožuje finanční nedostupnost potravin, pronikavá nezaměstnanost a slábnoucí sociální podpora.

V prvé řadě po dvou významných mezinárodních vzestupech cen potravin v letech 2007-2008 a 2010-2011 lidé v bezmála 60 rozvojových zemích platí v roce 2012 za místní potraviny v průměru o 80 % víc než před krizí. Ohrožena je tudíž potravinová bezpečnost chudých rodin, které jsou nuceny snižovat kvalitu či kvantitu své stravy.

Dále platí, že trhy práce po celém světě poskytují méně pracovních příležitostí a nižší platy. To zvyšuje výskyt chudoby mezi zaměstnanými, což už se dotklo téměř miliardy pracujících a jejich rodin. Nadto celosvětově dva z pěti pracujících nedokážou najít uplatnění, přičemž oživení na trhu práce dále komplikuje rozbujelá nezaměstnanost mladých lidí, provázená rychlým růstem počtu mladých v produktivním věku (mezi lety 2012 a 2020 se očekává nástup více než miliardy osob do řad světových pracovních sil).