0

Přepočítejte keňské hlasy

Po prezidentských volbách z 27. prosince, o nichž se všeobecně předpokládá, že byly zmanipulované, aby zajistily znovuzvolení Mwaie Kibakiho, se Keňa ocitla v plamenech. Kibakiho odpůrci vyrazili do ulic, vláda vydala rozkazy ke střelbě do davu a stovky lidí zemřely z rukou policie i v důsledku běsnění gangů a etnického násilí. Spojené státy se postavily do čela mezinárodní diplomatické reakce, ale jejich přístup je hluboce pomýlený.

Keňané se hlasování zúčastnili v obrovském počtu – po celé zemi několik hodin čekali na horkém slunci u přeplněných hlasovacích budek. Jako první byly spočítány výsledky voleb do keňského parlamentu, v nichž byli ministři Kibakiho vlády ve svých okrscích na hlavu poraženi. Hlavní opoziční uskupení vedené Railou Odingou získalo asi 100 křesel oproti 30 křeslům pro Kibakiho. Zdálo se nanejvýš pravděpodobné, že výsledky prezidentských voleb dopadnou podobně a Odinga Kibakiho s velkým náskokem porazí.

První výsledky tomu skutečně napovídaly. Když přišla do Nairobi konečná čísla z volebních místností po celé zemi, měl Odinga náskok několika set tisíc hlasů. A pak začaly potíže. Výsledky z Kibakiho domoviny v centrální Keni měly zpoždění. Nezávislí pozorovatelé z Evropské unie i odjinud začali hlásit vážné nesrovnalosti v Kibakiho tradičních baštách, kde byl zástupcům opozičních stran odepřen přístup do volebních místností.

Věci začaly být ještě pochybnější, když Keňská volební komise (ECK) shromáždila a zaznamenala výsledky z jednotlivých okrsků. Podle podrobných důkazů předložených opozicí bylo s výsledky z venkova, prý již tak upravenými v Kibakiho prospěch, znovu manipulováno a Kibakimu byly přičteny další hlasy. V důsledku toho zaznamenala ECK v prezidentských volbách mnohem více hlasů než ve volbách parlamentních, ačkoliv voliči dostali jasné instrukce – přímo se to od nich vyžadovalo –, aby vhodili hlasovací lístek v obou volbách.