Jordan Pix/Getty Images

Jak se srovnat se Sykes-Picotovou dohodou

NEW YORK – Letos v květnu uplynulo sto let od podpisu Sykes-Picotovy dohody, tajné úmluvy mezi Velkou Británií a Francií, která zahájila desetiletí trvající úpravy hranic postosmanského Blízkého východu. Většina komentářů k tomuto výročí vyznívá negativně a naznačuje, že dohodě lze připsat značný díl viny za četnost a trvalost konfliktů v regionu.

Tento výklad však hraničí s karikaturou. Mark Sykes a François Georges-Picot si kladli za cíl vymyslet plán, jenž by Velké Británii a Francii umožnil vyhnout se ničivému soupeření na Blízkém východě. Do značné míry se jim to podařilo: díky jejich návrhu se blízkovýchodní region neocitl mezi dvěma evropskými mocnostmi a podařilo se mu přežít celé století.

Jistě, řada hranic vytyčených Sykesem a Picotem byla odrazem dohod upečených v Evropě, nikoliv místní demografické či historické reality. V tom však Blízký východ rozhodně není výjimečný: většina hranic po celém světě vznikla nikoliv v důsledku prozíravého plánování či rozhodnutí obyvatel, ale spíše kombinací násilí, ambicí, zeměpisných podmínek a náhody.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/1Sm2EAj/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.