Jordan Pix/Getty Images

Jak se srovnat se Sykes-Picotovou dohodou

NEW YORK – Letos v květnu uplynulo sto let od podpisu Sykes-Picotovy dohody, tajné úmluvy mezi Velkou Británií a Francií, která zahájila desetiletí trvající úpravy hranic postosmanského Blízkého východu. Většina komentářů k tomuto výročí vyznívá negativně a naznačuje, že dohodě lze připsat značný díl viny za četnost a trvalost konfliktů v regionu.

Tento výklad však hraničí s karikaturou. Mark Sykes a François Georges-Picot si kladli za cíl vymyslet plán, jenž by Velké Británii a Francii umožnil vyhnout se ničivému soupeření na Blízkém východě. Do značné míry se jim to podařilo: díky jejich návrhu se blízkovýchodní region neocitl mezi dvěma evropskými mocnostmi a podařilo se mu přežít celé století.

Jistě, řada hranic vytyčených Sykesem a Picotem byla odrazem dohod upečených v Evropě, nikoliv místní demografické či historické reality. V tom však Blízký východ rozhodně není výjimečný: většina hranic po celém světě vznikla nikoliv v důsledku prozíravého plánování či rozhodnutí obyvatel, ale spíše kombinací násilí, ambicí, zeměpisných podmínek a náhody.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/1Sm2EAj/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.