0

Přehodnocení íránské jaderné hrozby

Byla by to velká katastrofa, kdyby Írán měl jaderné zbraně? Jako člověk, který zpravidla chodí proti proudu, kladu tuto otázku proto, že téměř všichni se zřejmě domnívají, že ano a že tomu je třeba za každou cenu zabránit. Je to ale pravda?

John Bolton, bývalý velvyslanec Spojených států při Organizaci spojených národů, v dubnu prohlásil: „je-li volbou buď [íránské] pokračování [na cestě k jaderné bombě], anebo použití síly, myslím, že jsme v bodě, kdy Hitler napochodoval do Porýní.“ Bush íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda rovněž přirovnal k Hitlerovi.

Tito takzvaní státníci ale nikdy neuvažují nad tím, co se mohlo stát, kdyby Německo i Británie měly v roce 1939 jaderné zbraně. Rozpoutal by Hitler, ve vší své zlomyslnosti, válku, kdyby čelil nepochybné hrozbě totálního zničení? Cožpak jsme zapomněli celou teorii odstrašování?

Samozřejmě, kdyby Írán jaderné zbraně neměl, svět by byl bezpečnější, ne proto, že jde o „lotrovský“ stát, ale proto, že každé šíření jaderných zbraní pravděpodobně činí svět nebezpečnějším. Je tudíž vhodné pokračovat s veškerými snahami pokoušejícími se Írán od „jaderného skoku“ odradit.