0

Vytvoření nové vize Evropy

Mnozí občané 24 partnerských států Francie sdružených v Evropské unii či států, jež aspirují na brzký vstup do EU, jsou rozzlobeni – ba rozhořčeni – francouzským odmítnutím ústavní smlouvy Evropské unie. Od chvíle, co své „ne“ řekli Nizozemci, vzniká strach, že se rozšíří nedůvěra v evropský projekt.

Francouzská volba byla především vyjádřením odmítnutí našich vládnoucích kruhů a hluboké úzkosti ohledně našich hospodářských vyhlídek. Šlo o volbu zoufalství a dezerce, podnět vyvolaný panikou a hněvem.

Avšak rozsah tohoto odmítnutí byl také odrazem vytrvalého nedostatku jasného vysvětlení ze strany našich politiků, co EU přináší Evropanům v oblasti bohatství, konkurenční schopnosti, sociální péče a samozřejmě míru. Naši politici příliš často Evropu znevažují a připisují jí špatnosti (jako nezaměstnanost), které jsou ve skutečnosti důsledkem domácích nedostatků.

Tak jako mnozí další ve Francii, ani já nevěřím, že by úder tohoto blesku znamenal konec Evropy. Můžeme a musíme reagovat pozitivně, což se nám podaří, jestliže se navrátíme k základům a nabídneme evropským národům, včetně Francouzů a Nizozemců, nové výzvy a nového ducha.