0

Restart vztahů NATO-Rusko

MOSKVA – Loňská srpnová krize v Gruzii otestovala evropskou obrannou soustavu a ta nesplnila svůj stěžejní úkol spočívající v zajišťování společné bezpečnosti pro kontinent jako celek. Evropa proto musí prověřit své současná bezpečnostní uspořádání, analyzovat, co se stalo, a při reformě těchto uspořádání vzít analýzu v potaz.

Rusko si potřebu revidovat mechanismy evropské bezpečnosti, včetně mezinárodních a regionálních institucí a jejich funkcí, uvědomovalo už před gruzínskou krizí. Navrhli jsme nový, právně závazný smluvní systém bezpečnostních záruk, který by zajistil rovnocennou bezpečnost napříč Evropou.

Evropská unie je přesvědčena, že ruská iniciativa má dobrý základ a projevila zájem o zahájení takového projektu. V Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) jsou lídři, kteří jsou ochotní se zúčastnit. NATO však stojí stranou. Předložit ruské návrhy na novou bezpečnostní koncepci Radě NATO-Rusko (NRC) jsem měl loni v září. Aliance ale po gruzínské krizi odmítla plánovanou schůzku uskutečnit.

Když NRC v roce 2002 vznikla, byla vytvořena jako nástroj dialogu, spolupráce a společného rozhodování v záležitostech oboustranného zájmu, mimo jiné nešíření jaderných zbraní a kontroly zbrojení, boje proti terorismu, civilního krizového plánování a kooperace mezi armádami. NRC měla fungovat jako fórum pro „konání bezodkladných konzultací“ v krizových situacích a předcházet takovým krizím „včasnou identifikací vznikajících problémů“.