0

Uhasit americkou žízeň po ropě

Spojené státy spotřebují čtvrtinu světové ropy, v porovnání s 8% připadajícími na Čínu. Ačkoliv se pro příští roky očekává vysoký čínský růst, světu v nejbližší době ropa nedojde. Existuje více než bilión barelů potvrzených rezerv a další zřejmě ještě budou nalezeny. Dvě třetiny těchto prokázaných rezerv se však nacházejí v Perském zálivu, a jsou tedy náchylné k nestálostem.

V minulosti měly rostoucí ceny na spotřebu ropy v USA silný dopad. Od cenových vrcholů 70. let se americká spotřeba ropy na dolar HDP snížila o polovinu, což je mimo jiné odrazem všeobecného ekonomického posunu od průmyslové výroby k méně energeticky náročné produkci. Konec konců, vytvořit softwarový program si vyžádá podstatně méně energie než vyrobit tunu oceli.

Na počátku 80. let tvořily náklady na energii 14% amerického hospodářství. Dnes činí 7%. Po úpravě o inflaci, by ceny ropy musely dosahovat 80 dolarů za barel (čili 3,12 dolaru za galon benzinu), aby odpovídaly reálné úrovni zaznamenané v březnu 1981.

Nedojde-li k narušení dodávek a americké hospodářství poroste ročním tempem ve výši 3%, podle vlády USA cena za barel ropy klesne k roku 2010 na 25 dolarů (v dolarech roku 2003) a pak se k roku 2025 zvýší na 30 dolarů. Energetická náročnost hospodářství bude dále klesat průměrným ročním tempem 1,6%, neboť část celkového růstu poptávky budou vyvažovat přírůstky efektivity a strukturální proměny. Nicméně závislost na ropě poroste ročním tempem 1,5%, z 20 milionů barelů denně v roce 2003 na 27,9 milionů v roce 2025.