0

Putin z Arábie

BEJRÚT – Rusko téměř nepozorovaně získává zpět velkou část vlivu na Středním východě, o nějž přišlo po zhroucení Sovětského svazu. Od chvíle, kdy Rusko v srpnu vpadlo do Gruzie, jsou arabské satelitní televize a webové stránky plné diskusí o úloze regionu v rodící se „nové studené válce“. Skutečně se patron arabského světa z dob studené války vrací, a pokud ano, co to bude znamenat pro mír v regionu?

S pádem SSSR zahynula také komunistická ideologie, která podle přesvědčení muslimů odporuje jejich víře. Komunismus sice arabským režimům, které se stavěly proti Spojeným státům, nebránil, aby od Rusů sovětské éry přijímaly dodávky zbraní, ale znemožnil Rusku, aby si zajistilo onen intimní vliv, jaký si u svých regionálních spojenců získala Amerika. Teď návrat Ruska jako regionálního aktéra vítají i islamisté, aby posílili svůj vzdor vůči americké hegemonii, přičemž pohodlně zapomínají na to, jak Rusko během 90. let minulého století brutálně potlačovalo čečenské muslimy.

To představuje naprostý obrat oproti modelu, který převažoval v 50. letech minulého století. Tehdy USA povzbuzovaly islám jako baštu proti komunismu. Jejich spojenci na Středním východě, zejména Saúdská Arábie, obhajovali americký vliv v oblasti argumentem, že Američané jsou křesťané, a tedy ahl al-Kitáb (lidé Knihy). Sověti byli pravidelně pranýřováni jako nebezpeční nepřátelé Boha.

Dnes je moc USA na Středním východě na historickém minimu a Rusko se snaží vzniklé vakuum vyplnit. I nejbližší spojenci Ameriky – Saúdská Arábie, Egypt a Izrael – jsou v ohrožení, neboť čelí agresivní expanzi „radikálních sil“, jež představuje Írán, Hamás, Hizballáh, Sýrie a irácký odpor. V převažující atmosféře pozdvižení a zmatku radikální islamisté napadají Američany jako barbarské křižáky, kteří po komunistech převzali punc nepřátel islámu. Konzervativní většina v regionu skutečně považuje USA, charakteristické popovou kulturou a liberální demokracií, za mnohem problematičtějšího spojence než autokratické Rusy milující bohatství.