Veřejně financovaná nerovnost

WASHINGTON, DC – Jedním z faktorů podporujících mohutný vzestup globální nerovnosti a koncentrace bohatství na samotném vrcholu distribuce příjmů je vzájemné působení inovací a globálních trhů. Díky regulační ochraně a charakteru globálních trhů, kdy vítěz bere vše, může mít technologický průlom v rukou schopného podnikatele cenu miliard dolarů. Často se ovšem přehlíží, jakou roli hrají při vytváření této novodobé koncentrace soukromého bohatství veřejné peníze.

Jak nedávno poznamenal rozvojový ekonom Dani Rodrik, velká část základních investic do nových technologií ve Spojených státech byla a je financována z veřejných prostředků. Toto financování může být přímé prostřednictvím institucí typu ministerstva obrany či Národních institutů zdraví (NIH) anebo nepřímé prostřednictvím daňových úlev, postupů při zadávání veřejných zakázek nebo dotací akademických laboratoří či výzkumných center.

Jakmile nějaký výzkum dospěje do slepé uličky – což se u mnoha projektů zákonitě stává –, nese náklady veřejný sektor. U výzkumu, který přinese ovoce, je však situace často diametrálně odlišná. Jakmile se nová technologie zavede, soukromí podnikatelé ji s pomocí rizikového kapitálu přizpůsobí globální tržní poptávce, vybudují si dočasné či dlouhodobé monopolní pozice a díky tomu inkasují velké zisky. Vláda, která nesla velkou část zátěže spojené s vývojem této technologie, vidí jen malý nebo vůbec žádný výnos.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/MUjD6AG/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.