A logo of the Media Services and Support Trust Fund ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images

Rizika financování veřejnoprávních médií

BUDAPEŠŤ – Maďarská státní mediální korporace MTVA pracovala loni s rozpočtem ve výši přibližně 309 milionů dolarů, přičemž většinu této částky získala ze státní pokladny. To znamená, že MTVA – která provozuje několik televizních stanic, rozhlasovou síť a tiskovou agenturu – měla denní rozpočet 846 000 dolarů. U země s pouhými deseti miliony obyvatel je to přímo čítankový příklad rozhazovačné pseudonevládní organizace.

Někdo by mohl předpokládat, že finanční síla MTVA je v sektoru poznamenaném snižujícími se příjmy a nefunkčními obchodními modely výjimkou. V případě státem podporovaných mediálních společností z celého světa je však nafouknutý rozpočet MTVA normou. Zpravodajské sály od Srbska po Jihoafrickou republiku se těší stále většímu objemu financí z kapes daňových poplatníků. Tyto nevídané prostředky by mohly vést k většímu počtu vysílaných programů, ale ve skutečnosti bohužel jen prohlubují potíže v sektoru.

Vlády se v oblasti domácích sdělovacích prostředků významně angažují už desítky let: pomocí regulace vysílacích frekvencí a licenčních požadavků formují mediální trh. V posledních letech však vlády zároveň zvýšily svůj rozpočtový vliv. Alokace prostředků ze státního rozpočtu tak dnes představují jeden z hlavních zdrojů mediálních příjmů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/gMfhaEB/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.