A logo of the Media Services and Support Trust Fund ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images

Rizika financování veřejnoprávních médií

BUDAPEŠŤ – Maďarská státní mediální korporace MTVA pracovala loni s rozpočtem ve výši přibližně 309 milionů dolarů, přičemž většinu této částky získala ze státní pokladny. To znamená, že MTVA – která provozuje několik televizních stanic, rozhlasovou síť a tiskovou agenturu – měla denní rozpočet 846 000 dolarů. U země s pouhými deseti miliony obyvatel je to přímo čítankový příklad rozhazovačné pseudonevládní organizace.

Někdo by mohl předpokládat, že finanční síla MTVA je v sektoru poznamenaném snižujícími se příjmy a nefunkčními obchodními modely výjimkou. V případě státem podporovaných mediálních společností z celého světa je však nafouknutý rozpočet MTVA normou. Zpravodajské sály od Srbska po Jihoafrickou republiku se těší stále většímu objemu financí z kapes daňových poplatníků. Tyto nevídané prostředky by mohly vést k většímu počtu vysílaných programů, ale ve skutečnosti bohužel jen prohlubují potíže v sektoru.

Vlády se v oblasti domácích sdělovacích prostředků významně angažují už desítky let: pomocí regulace vysílacích frekvencí a licenčních požadavků formují mediální trh. V posledních letech však vlády zároveň zvýšily svůj rozpočtový vliv. Alokace prostředků ze státního rozpočtu tak dnes představují jeden z hlavních zdrojů mediálních příjmů.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/gMfhaEB/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.