hoyer10_SIMON MAINAAFP via Getty Images_kenyawindfarm Simon Maina/AFP via Getty Images

Finanse Publiczne po Właściwej Stronie Historii

BRUKSELA – Ekonomika energii odnawialnej poprawiła się nie do poznania. Energia słoneczna jest obecnie najtańszą formą elektryczności w historii. Ponad 90% mocy wytwórczej dodanej na całym świecie w zeszłym roku pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Jednak aby mieć szansę na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5° Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, światowe systemy energetyczne muszą przekształcać się jeszcze szybciej. A to wymaga od rządów i publicznych instytucji finansowych zaprzestania wspierania paliw kopalnych i zamiast tego międzynarodowego wsparcia dla przejścia na czystą energię.

Nauka jest jasna. Aby osiągnąć cel paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r. dotyczący 1,5°C, globalna transformacja energetyczna musi postępować 4-6 razy szybciej niż obecnie. Paliwa kopalne nadal dostarczają 84% światowej energii i odpowiadają za ponad 75% globalnych emisji. Mapa drogowa Net Zero do 2050” Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazuje, że do 2040 r. globalne systemy energetyczne muszą być wolne od paliw kopalnych. Jednak od czasu zawarcia porozumienia paryskiego rządy G20 zapewniły ponad trzykrotnie więcej środków publicznych każdego roku na paliwa kopalne (77 mld USD). niż w przypadku odnawialnych źródeł energii.

Tegoroczne katastrofalne burze, powodzie i pożary pokazały dlaczego potrzebujemy działań na rzecz klimatu dziś, a nie później. A ponieważ przyszły dobrobyt zależy od dzisiejszych inwestycji w czystą energię, istnieje również wyraźny argument za rozwojem gospodarczym przemawiający za podwojeniem naszych wysiłków. Wiatr i słońce są tańsze niż nowe elektrownie węglowe i gazowe w większości świata. Dramatyczna redukcja kosztów w ciągu ostatniej dekady przekształciła globalne opcje energetyczne, szczególnie w najbiedniejszych krajach, gdzie małe sieci oparte na odnawialnych źródłach energii oferują realne możliwości złagodzenia ubóstwa energetycznego i zapewnienia dostępu do energii.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/LqVIIjxpl