hoyer10_SIMON MAINAAFP via Getty Images_kenyawindfarm Simon Maina/AFP via Getty Images

We moeten publieke financiering nú inzetten voor de energietransitie

BRUSSEL – De economische aspecten van hernieuwbare energie zijn onherkenbaar verbeterd. Zonne-energie is nu de goedkoopste vorm van elektriciteit in de geschiedenis. Ruim 90 procent van de vorig jaar wereldwijd toegevoegde stroomopwekkingscapaciteit bestond uit hernieuwbare energiebronnen. Maar om een kans te hebben de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° Celsius boven het pre-industriële niveau, moeten de energiesystemen van de wereld nóg sneller veranderen. En dat vereist dat regeringen en publieke financiële instellingen stoppen met het steunen van fossiele brandstoffen en in plaats daarvan de nadruk leggen op internationale steun voor de transitie naar schone energie.

De wetenschap is duidelijk. Om de 1,5°C-doelstelling uit het klimaatverdrag van Parijs van 2015 te halen, moet de wereldwijde energietransitie vier tot zes keer sneller verlopen dan nu het geval is. Fossiele brandstoffen leveren nog steeds 84 procent van de energie in de wereld en zijn verantwoordelijk voor ruim 75 procent van de wereldwijde emissies. Uit het stappenplan Net Zero by 2050 van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat de mondiale energiesystemen tegen 2040 vrij moeten zijn van fossiele brandstoffen. Toch hebben de regeringen van de G20 sinds de sluiting van het verdrag van Parijs elk jaar ruim drie keer meer overheidsgeld uitgetrokken voor fossiele brandstoffen (77 miljard dollar) dan voor hernieuwbare energiebronnen.

De catastrofale stormen, overstromingen en bosbranden van dit jaar hebben aangetoond waarom we nu, en niet later, klimaatmaatregelen moeten nemen. En omdat toekomstige welvaart in investeringen in schone energie ligt, is er ook een duidelijk economisch ontwikkelingsargument om onze inspanningen te verdubbelen. In tweederde van de wereld zijn wind- en zonne-energie nu goedkoper dan nieuwe kolen- en gascentrales. De drastische kostenverlaging van het afgelopen decennium heeft de mondiale energieopties veranderd, met name in de allerarmste landen, waar op hernieuwbare energie gebaseerde mininetwerken reële mogelijkheden bieden om de energiearmoede te verlichten en toegang tot energie te verschaffen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/LqVIIjxnl