libe2_ Chris JacksonGetty Images for Sentebale_lesothoschool Chris Jackson/Getty Images for Sentebale

Neutěšená situace veřejných škol v Africe

MASERU – Pandemie covidu-19 odhalila obrovské systémové nerovnosti co do přístupu a příležitostí ve vzdělávacích soustavách po celém světě. Zavírání škol a přesuny k distanční výuce dolehly těžce na stamiliony školáků, ale nejsilněji byly zasaženy podfinancované veřejné školy v Africe. Nouze je sice možná matkou vynalézavosti, ale inovovat a rozvíjet se bez dostatečných prostředků a infrastruktury je přece jen téměř nemožné.

Dobrým příkladem je Lesotho, malá země s nižšími středními příjmy na jihu Afriky. Podle nedávné zprávy OSN se od doby, kdy byla opět zahájena prezenční výuka ve třídách, dokázalo do školy vrátit jen 83 % tamních dětí. V zemi jako Lesotho, kde téměř 40 % populace je ve věku do 18 let a pouhé čtyři děti z deseti nastoupí na střední školu, to představuje plnohodnotnou krizi, v jejímž důsledku hrozí, že dojde ke zvrácení desítek let pokroku ve výsledcích učení a dostupnosti kvalitního vzdělávání.

Organizace Human Rights Watch od dubna do srpna 2020 uskutečnila 57 distančních pohovorů se studenty, rodiči, učiteli a veřejnými činiteli napříč Afrikou o účincích pandemie na vzdělávání. Když se školy na začátku pandemie zavřely, mnoho dětí se prakticky přestalo učit. Mnohé se podělily o pocity stresu, úzkosti, izolace a deprese kvůli nedostatku styku s přáteli a učiteli ve škole. Některým dětem žijícím v krajní chudobě byl upřen nejen přístup ke vzdělávacím příležitostem, ale také bezplatné školní obědy, což vyústilo v podvýživu. Významné propady utrpělo i vzdělávání dívek, neboť od mnohých studentek se očekávalo, že se místo učení budou věnovat domácím pracím.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/WRdx2REcs